top of page
teambuilding4.jpg

 

beeldend therapie

Afgestemd op jouw hulpvraag, levensfase en draagkracht, zet ik oefeningen in met beeldende materialen. Ieder mens is uniek en beweegt in eigen tempo. De begeleiding is maatwerk.

Wat kun je bereiken met beeldende therapie?

De  therapie is gericht op het op gang brengen van veranderings- en  helingsprocessen en deze veranderingen te verankeren in je dagelijkse  leven. Zo kun je bijvoorbeeld een nieuwe beweging tekenen en leer je de  gevoelens die daarbij komen kijken, accepteren. Ik begeleid je bij dit persoonlijke proces, waarbij je steviger in je schoenen komt te staan en  gaat kiezen voor wat voor jou belangrijk is.


Werkwijze

Tijdens  de therapie maak je een tekening, schildering of iets van klei, waarmee  we de hulpvraag onderzoeken. Je krijgt tijd en ruimte en alles mag er  zijn. Beeldend werken spreekt je fysiek gewaarwording aan, zoals voelen  en zien. Alleen al scheppend bezig zijn, kan therapeutisch werken. Na  iedere beeldende oefening bespreken we het proces en wat er zichtbaar is  in het ontstane beeld. Ik werk onder andere met de principes van ACT  (Acceptance and Commitment Therapy), de Tekenbeweging methode en verbindende communicatie.

Tijdens de therapie

 • wordt helder wat jij waardevol vindt in je leven

 • krijg je inzicht in je kwaliteiten en valkuilen

 • word je je bewust van oude patronen

 • leer je omgaan met emoties en gedachtes

 • ga je grenzen ervaren en leer je grenzen aangeven

 • kunnen traumagevoelens verwerkt worden

 • groeit je zelfvertrouwen

 • krijg je weer grip je leven

samen onderzoeken we jouw vragen

Beeldmerk Wit 1440px.png

In principe is deze vorm van therapie geschikt voor alle volwassenen en jongeren die open staan voor het werken met beeldende middelen. Je hoeft geen teken- of schilderervaring te hebben. Het gaat niet om het eindresultaat maar over het proces. Veranderen is bewegen.

is beeldende therapie geschikt voor jou?

Met het zetten van een streep op papier, ben je in beweging
De praktijk is kleinschalig en biedt ruimte voor verstilling om bij  jezelf te kunnen komen. Om van daaruit de beweging in te zetten die voor  jou nodig is.

In het hoofd zitten

Als we spreken over ‘in het  hoofd zitten’, bedoelen we daarmee de aanwezigheid van talrijke  gedachten en verhalen. Vaak is de verbinding met het gevoel dan  lastiger.


Voor degenen die hiermee  worstelen, biedt deze therapievorm een mooie gelegenheid om daarvan los  te komen. Het werken met je handen helpt je om voorbij de verhalen te  gaan en maakt de dieperliggende patronen en gevoelens zichtbaar.

teambuilding4.jpg

We kunnen ons enkel laten leiden door onze gedachtes en woorden. Maar wat als die ons niet anders laten voelen of ervaren? We kunnen de vluchtigheid van woorden omzetten in zichtbaar beeld.

volwassenen

Hulp bij:

 • Burnout problematiek

 • Verlies van gezondheid

 • Negatief zelfbeeld

 • Trauma gevoelens

 • Omgang met negatieve emoties en gedachtes

 • Inzicht en verandering van gedragspatronen

 • Aangaan van verbindende gesprekken

.

Verloop van het traject
Eerst maken we kennis met elkaar. Dat kan telefonisch of via een korte ontmoeting. Indien 'het klikt' volgt een eerste gesprek. Bij de eerste afspraak bespreken we het intakeformulier (vooraf toegestuurd), stellen we samen een behandelingsovereenkomst op en starten we met een eerste  oefening. Het aantal consulten is afhankelijk van de hulpvraag.

jongeren

Voor jongeren is het vaak makkelijker om gevoelens en gedachten beeldend te verwoorden.

Hulp bij:

 • Verliesverwerking

 • Scheiding van ouders

 • Pesten

 • Onzekerheid en faalangst

 • Omgaan met vervelende situaties

 • Last van nare gedachten en gevoelens


Hoe pakken we dat aan?
De start is een gesprek met de jongere en de ouders / verzorgers. Na aanleiding van dat gesprek wordt de hulpvraag geformuleerd en maken we afspraken over het te volgen traject. Gesprekken met ouders erbij, kunnen onderdeel uitmaken van het proces.
Het opbouwen van vertrouwen is de basis van waaruit gewerkt wordt. De  jongere krijgt beeldende opdrachten en werkt met verschillende materialen. Het doel is ontdekken wat de jongere bezighoudt, hoe hij/zij over zichzelf denkt, naar zichzelf kijkt, de eigen situatie beleeft en waar hulp bij nodig is.

verken de kleurrijke diepten

Dit  zijn een vast aantal bijeenkomsten met een bepaald thema, bijvoorbeeld  Burn-out, ouder en kind verbinding of verlies van gezondheid.

Op de actueelpagina worden deze bijeenkomsten aangekondigd.

De groepsbijeenkomsten kunnen een aanvulling zijn tijdens een individueel traject.

Naast individuele trajecten, is het ook mogelijk om deel te nemen aan groepsbijeenkomsten.

groepsbijeenkomsten

Hoofdstraat 35
6049 EA Herten
tel: 06-83871522
info@beeldend7.nl
www.beeldend7.nl

bottom of page