top of page
teambuilding3_edited.png

 

voor wie?

omarm het ongemak

Op het moment dat je kiest voor begeleiding en ondersteuning, ervaar je ongemak. Je ervaart negatieve emoties, beperking, weerstand in jezelf of richting een ander. Met het aangaan van therapie, kom je dat ongemak onder ogen en is de eerste stap naar verandering gezet.

Volwassenen


Burnout – een gevolg van krachtig zijn

Het kan iedereen overkomen: door omstandigheden of samenloop van situaties, raak je veel energie kwijt. Je merkt dat je emoties snel opspelen, ontspannen niet meer zo makkelijk is. Je lichaam geeft aan dat het teveel voor je wordt. Er kunnen allerlei fysieke klachten ontstaan. Hier wil je verandering in aanbrengen.


We gaan aan de slag met jouw energie, kwaliteiten, valkuilen en patronen. Waardoor ga jij over je grenzen? Welke overtuigingen heb je en spelen hierbij een rol?
Je gaat ervaren waar grenzen liggen, hoe jij je energieniveau op peil houdt, herkennen wat je doet en waarom. Op die manier ga je evenwicht en meer ontspanning voelen, en beseffen dat jij als mens helemaal oké bent.


Verlies van gezondheid – afscheid nemen van wat niet meer mogelijk is

Als er moment komt waarop jij niet meer kunt doen wat je altijd deed, doordat je gezondheid het niet langer toestaat, kun je ontredderd raken. Gevoelens van onmacht, verdriet en boosheid komen bovendrijven. Vanzelfsprekendheden vallen weg en kunnen je onzeker maken. Wordt het ooit weer beter? Of nemen mijn mogelijkheden nog meer af?


Dit vraagt om rouw en acceptatie van dingen die niet verandert kunnen worden. Om verstevigen van je innerlijke kracht en het zien van perspectief met de beperking die er is. We onderzoeken jouw energie, jouw emoties, het rouwproces en hulpbronnen. Meer rust ervaren, kunnen dragen van wat moeilijk is en hervinden van levensvreugde is het doel.


Negatief zelfbeeld – het afwijzen van deel van jezelf

Een beeld van jezelf is ontstaan door spiegelen aan een ander en de input van de wereld om je heen. De reacties van anderen of vanuit situaties, hebben je gevormd. Zo kun je een positief, maar ook een negatief oordeel hebben ontwikkeld op je zelfbeeld. Maar dat beeld hoeft niet te kloppen. Bijvoorbeeld je denkt dat je iets niet kunt, terwijl je eigenlijk nooit de mogelijk hebt gekregen om het zelf te doen.


We onderzoeken de overtuigingen en ingesleten patronen die je hebt. Waar komen ze vandaan? En wat maakt dat ze al zo lang bij je zijn?
Jezelf gaan ervaren als mens vol kwaliteiten en draagkracht, gaat je leven verrijken.


Trauma gevoelens – kwetsing door overweldigende ervaring

Ieder mens heeft van nature manieren om met moeilijke of gevaarlijke situaties om te gaan. Als vanzelf trek je bijvoorbeeld je hand terug als je te dicht bij vuur komt. Toch zijn er situaties waarbij de gebeurtenis zo groot is, dat je gevoelsmatig niks kunt doen om hem te veranderen. Je kunt er niet bij weg of tegen vechten. Gevoelens van angst, boosheid en onmacht nemen je dan over. Niet alleen grote ingrijpende dingen, maar ook minder duidelijke ervaringen kunnen deze gevoelens teweegbrengen.


Werken met en aanraken van trauma vraagt om veiligheid en vertrouwen. Het is een langzaam en kwetsbaar proces. Het vergroten van vertrouwen in jezelf, maken dat je open kunt gaan stellen. Lichaamsbewustzijn en hulpbronnen zijn daarbij belangrijk. Voorbij het trauma, kun je opnieuw verbinding aangaan en gaat de levensenergie weer stromen.


Negatieve emoties, gevoelens en gedachtes – samenwerking uit evenwicht

Het allerliefste willen we geen nare gevoelens ervaren. Veel liever willen we ons blij, gelukkig, stabiel en tevreden voelen. Helaas komen alle emoties voorbij in het leven. Als je het gevoel hebt dat de onaangename emoties, gevoelens en gedachten erg groot of veel aanwezig zijn, dan wil je daar verandering in brengen. En mee leren omgaan.


Emoties kunnen ons iets vertellen. Angst laat ons weten dat er mogelijk een gevaarlijke situatie is, verdriet leert ons wat de keerzijde is van liefde. Er is een relatie tussen gedachtes en gevoelens. We onderzoeken hoe dat zit bij jou. Je ontdekt wat onder de gedachtes en gevoelens ligt en kunt aan de basis verandering inzetten.

Ingesleten gedragspatronen – ooit waren ze helpend

Op  het moment dat je gedrag iets positiefs oplevert, zul je het gaan  herhalen. Iemand helpen kan een goed gevoel opleveren, een lekker ijsje  neem je nog een keer. Toch kan gedrag dat je in eerste instantie iets  positiefs opleverde, veranderen in iets dat belemmerend is. Bijvoorbeeld  dat anderen helpen je een goed gevoel oplevert, maar op de lange duur  iets is wat te veel energie van je vraagt. Of dat lekker ijsje dat je  telkens gaat eten wanneer je je niet zo goed voelt.


Ontdekken  wat de basis is van jouw patronen, is het begin. Weten welke waarde het  had en nu heeft. We bekijken welke kwaliteiten, waarden en  overtuigingen eraan gekoppeld zijn. En dan kun je opnieuw de keuze  maken. Voor datzelfde gedrag of voor ander gedrag.


Moeilijke gesprekken – de kunst van in verbinding blijven

We  leven in relaties met anderen. Dan kan het niet anders of er zijn situaties waarbij je dingen wilt bespreken met iemand. Hoe dichter de  persoon bij je staat, hoe uitdagender het kan zijn om moeilijke dingen  aan te snijden. Je gevoel kan aangeven dat er veel op het spel staat. Je  wilt een gesprek aangaan omdat het de relatie kan verbeteren of dat je  daarmee beter voor jezelf zorgt.


Het  helpt als jij je bewust bent van je eigen onderliggende processen.  Begrijpen wat het zo moeilijk maakt, wat er voor jou op het spel staat  en welk gevoel je hebt in de situatie. Zo kunnen aannames en oordelen  een rol spelen in de communicatie of kan er pijn onderliggend zijn.  Inzicht en oefening kan leiden tot gesprekken waarbij je in verbinding  blijft met jezelf en de ander.


Ouder en kind relaties – pijn van uit contact raken

Een  ouder wil in contact zijn met het kind en een kind wil in contact zijn  met de ouder. Door omstandigheden, kun je het gevoel krijgen dat het  contact moeilijker is. Soms lijk je geen herkenning meer te vinden in je  kind. Je begrijpt elkaar niet goed meer en dat is pijnlijk. Omgaan met  pijn is voor iedereen anders. De één ervaart verdriet en huilt, een  ander voelt boosheid gaat in actie. Er is geen goed of fout.


Hoe  ga jij om met het gevoel van uit contact raken? Dat is het eerste om te  onderzoeken. Als je voelt waar je eigen pijn zit, kun die meenemen in  het proces. Ook je kind ervaart pijn. Weet jij waar die zit, dan kun je  het kind helpen met bepaalde gevoelens. Is het nog niet duidelijk voor  je, dan kun je dit met je kind onderzoeken. Zo kom je weer in contact  met elkaar.


De therapie richt zich op jou als ouder. Aanvullend kun je bijeenkomsten volgen samen met je kind.

Jongeren


Net  als volwassenen ervaren jongeren ongemak op hun levenspad. Als naasten  kunnen we ze daarin begeleiden en ondersteunen. Maar soms zien we het niet of lukt het niet om ze de ondersteuning te bieden die ze nodig  hebben. Dan kun je samen besluiten hulp in te roepen.


Verliesverwerking – iemand of iets verliezen doet pijn

Als  je jong bent, kan verlies op allerlei manieren op je pad komen. Dat kan  zijn doordat iemand die je lief is komt te overlijden. Maar denk ook  aan het verlies van vriendschap. Of een relatie die uitgaat. Daardoor  kunnen gevoelens van verdriet, twijfel, boosheid, etc. ontstaan. Er kunnen allemaal vragen bij je opkomen, die je misschien niet kunt  stellen en daardoor in jezelf blijven rondcirkelen.


Samen  gaan we onderzoeken waar jij last van hebt. Hoe jij omgaat met deze  gevoelens, wat je zou willen doen of juist niet. Wanneer jezelf meer  begrijpt van wat erin jezelf gebeurt, kan dat meer rust brengen.


Scheiding van ouders – er tussenin zitten

Het  allerliefste wil je dat ouders niet scheiden. Maar als dat toch zo is,  dan kun je daardoor van streek raken. Misschien snap je ergens wel dat  het de beste oplossing is, maar dan zijn de ongemakkelijke gevoelens er  nog steeds. Er verandert veel voor je en je kunt het gevoel krijgen dat  je er tussenin zit. Als ouders het zwaar hebben, kun jij dan nog je  verhaal kwijt en delen hoe het met je gaat?


Het  begint met ruimte voor jou, oog voor wat er in je speelt. Wat zijn  dingen waar je verandering in kunt aanbrengen en wat is helaas zoals het  is. Kijkend naar wat je zou willen, geeft jou handvaten om met  situaties om te gaan.


Pesten – grenzen aangeven

Het  is best een uitdaging om helemaal jezelf te zijn. Zeker als je merkt  dat er mensen in je omgeving zijn, die jou niet fijn behandelen om welke  reden dan ook. Wat doet dat met je? Het vraagt om stevig in je schoenen staan en dat kost energie.


Het  zou fijn zijn als jij jezelf beter leert kennen. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe wil ik omgaan met een ander? Dit zijn vragen waar we mee aan de  slag gaan. We gaan oefenen in kiezen voor jezelf en het versterken van  je eigen standvastigheid. Ontdekken wat voor jou belangrijk is en welke  rol anderen daarbij spelen.

Onzekerheid en faalangst – er lijkt veel op het spel te staan

Herken  je dat? Dat je iets wilt doen, maar dat je angst voelt om het te doen?  Of dat je heel erg je best doet en keihard werkt, zodat niemand kan  vinden dat je een fout maakt. Ook jij zelf niet!  Situaties waarbij je  angst voelt bij het idee dat dingen niet zo zullen gaan zoals jij of een  ander denkt dat ze horen te gaan. Het lijkt alsof je dan een groot  risico loopt.


Best  moeilijk en vermoeiend als de lat zo hoog ligt. Je kunt daar onzekerheid door voelen of zelfs dingen niet meer durven te doen. Laten  we onderzoeken hoe dat precies werkt voor jou. En heel belangrijk: hoe  zou je willen dat het was en wie of wat kan jou daarbij helpen. We  kunnen oefenen om met gevoelens om te gaan, zodat ze je niet meer zo  overvallen.


Vervelende situaties – je staande houden

Nare  situaties zijn voor iedereen anders. Waar de één bijvoorbeeld spreken  voor een grote groep lastig vindt, kan iemand anders juist wakker liggen  bij het idee om kleding te moeten passen in een winkel. Wat de situatie  ook is, voor jou is het een nare situatie en dus belangrijk om mee te  leren omgaan op een manier die voor jou werkt.


Kijken  naar wat er precies zo moeilijk of vervelend is, dat is de start.  Daarna onderzoeken we wat er allemaal meespeelt in de situatie en waar  je verandering in kunt aanbrengen. Gedachtes kunnen een rol spelen, dus  daar gaan we ook mee aan het werk. Het zou fijn zijn als jij kunt delen  met anderen en hulp kunt vragen.


Nare gevoelens en gedachtes – weg ermee

Gedachtes  en gevoelens zijn interessant. Ze kunnen leuk zijn, maar ook echt naar.  Van de leuke kant zul je vast genieten. Maar als je het gevoel krijgt  dat je alleen maar nare gedachtes en gevoelens hebt, dan is het goed om  daar eens naar te kijken. Want het is rot voor je en het kan alles  beïnvloeden in je leven. Zo kun je je eenzaam, somber of onbegrepen  voelen.


Helaas  is er geen knopje wat je in kunt duwen waarmee gedachtes of gevoelens  stoppen. Maar je kunt er wel mee leren omgaan, waardoor gevoelens kunnen  veranderen. Daar gaan we samen mee oefenen.

Beeldmerk Wit 1440px.png

Indien beeldende therapie jou aanspreekt, dan neem je contact met mij op via de mail. Je kunt zonder verwijzing terecht, waarbij het wel fijn is dat de huisarts van de behandeling op de hoogte is. Samenwerking met bijvoorbeeld psychologen, therapeuten en artsen vind ik waardevol. Op deze manier krijg je de begeleiding die voor jou het meest helpend is.

hoe pakken wij dat samen aan

Waar ik mee werk

De grondslag van de therapie is ACT en voor jongeren ACT4KIDS.
De vaardigheden (of veranderprocessen) die hierbij toegepast worden zijn acceptatie, defusie, contact met het huidige moment, zelf-als-context, waarden en toegewijde actie. Deze vaardigheden samen, vormen het helingsproces.


De Tekenbeweging methode (TBM) is een dynamische vorm van beeldende therapie, die gericht is op bewustwording van innerlijke processen en gedragsverandering in het hier en nu.


Verbindende communicatie leert je om in contact te zijn met jezelf en een ander, waarbij de behoeftes van beiden gehoord worden. Door bewust te zijn van je eigen gevoelens en echt te luisteren, kun je verbinding aangaan in gesprekken.

Ateliersessies zijn  bijeenkomsten waarbij het kunstzinnige proces voorop staat. Je gaat aan de slag met een teken- of schildersoefening, waarbij je in een paar stappen tot een werkstuk komt. We bespreken vooraf wat je zou willen onderzoeken en ervaren. Dat kan een specifieke techniek of gebruik van materiaal zijn. Maar het kan ook een persoonlijk thema zijn, dat je beeldend wilt onderzoeken. Denk aan leren loslaten of vorm aannemen.

Wil je geen therapie volgen, maar heb je wel persoonlijke vraagstukken die je beeldend zou willen onderzoeken? Dan zijn de Atelier sessies iets voor jou.

atelier sessie 1op1

Op vaste maandelijkse momenten staan er bijeenkomsten op de agenda, waar in een kleine setting een kunstzinnige oefening wordt aangeboden. Waar de beeldende oefening tijdens de therapie vanuit de hulpvraag wordt vormgegeven, gebeurt dat tijdens de ateliersessies vanuit het kunstzinnige proces. Dit biedt de mogelijkheid om te bewegen met het onvoorspelbare en activeert het nemen van eigen regie.

Een onderdeel van het therapeutische proces is de om deel te nemen aan een atelier sessie in groepsverband.

atelier sessie in groepsverband

Hoofdstraat 35
6049 EA Herten
tel: 06-83871522
info@beeldend7.nl
www.beeldend7.nl

bottom of page